II Xornadas de fundraising e mecenado na Universidade de VigoA Reitoría e o Consello Social da Universidade de Vigo organizan as II Xornadas de fundraising e mecenado os días 4 e 5 de decembro de 2014 na sede da Fundación Barrié en Vigo.

Estas xornadas formativas ofrecerán un punto de diálogo e discusión sobre a captación de recursos en diferentes contextos, tanto públicos como privados, tratando de mostrar distintos puntos de vista de conferenciantes e participantes.

As xornadas desenvolveranse baixo a forma de sesións teóricas, practicum, debates e mesas redondas e terán como obxectivo ofrecer unha visión xeral da disciplina do fundraising e do mecenado, presentar os conceptos básicos da captación de fondos, en especial a relación entre empresa e institución educativa superior así como contextualizar a disciplina en España e Europa.

Ao igual que na primeira edición, as xornadas serán coordinadas por Manel Palencia-Lefler Ors, director do Instituto de Filantropía y Desarrollo, e reunirán a seis conferenciantes nacionais: Juan Salvador Pérez Villanueva, Carmen Pérez Esparrells, Roberto Bandrés Rodríguez, Teresa Gómez Pérez e Silvia Bueso Sardinero.

 


Achégase enlace á convocatoria de axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2014/2015, publicada no DOG , nº 192 do 8 de outubro, co prego de que se lle dea a máxima difusión entre os posibles interesados.

O prazo de solicitude remata o 8 de novembro.

Toda a información pode atopala no portal educativo da Consellería de Educación (www.edu.xunta.es)

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141008/AnuncioG0164-031014-0001_gl.pdf

Premios Exeria á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e de máster


No día de hoxe publícase nos rexistros xeral e auxiliares da Universidade de Vigo a Resolución reitoral do 23 de setembro de 2014 pola que se convocan os Premios Exeria á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e de máster da Universidade de Vigo.

Poderá presentarse a esta convocatoria calquera traballo fin de grao ou de máster realizado na Universidade de Vigo, en calquera rama de coñecemento, defendido durante o curso 2013-2014 e que obtivesen unha cualificación mínima de oito.

Está dirixida a todo o alumnado da Universidade de Vigo.

O prazo de presentación remata o 16 de outubro de 2014.

Pódense consultar as bases da convocatoria e a solicitude de participación no seguinte enlace Premios Exeria

Unidade de Igualdade

PRAZO DE PREINSCRIPCIÓN MÁSTER DE TEATRO E ARTES ESCÉNICAS 2014/2015


Do 27 de agosto ao 3 de setembro ábrese o prazo de preinscripción e matrícula para as últimas prazas do Máster de Teatro e Artes Escénicas.

****

Del 27 de agosto al 3 de septiembre se abre el plazo de preinscripción y matrícula para las últimas plazas del Máster de Teatro y Artes Escénicas.

http://masterartesescenicas.wordpress.com/informacion-util/calendario-de-preinscripcion-e-matricula/

PREINSCRIPCIÓN 2014-2015

DEFENSA TRABALLO FIN DE MÁSTER (CONVOCATORIA DE XULLO)


TRIBUNAIS DEFENSA TFM (CONVOCATORIA DE XULLO)

EL TEATRO EN EL BARROCO - 009

DÍA: 18 DE XULLO

TRIBUNAL 1. SALÓN DE ACTOS DA FFT.

10:00-10:30. Evaluación de la implementación de la materia Pedagogía teatral en la ESAD de Galicia en la especialidad de interpretación en el curso escolar 2013-2014. Nerea Brey Fernández. Tutores: María Dapía y Manuel F. Vieites.
10:30-11:00. O teatro como metodoloxía no proceso educativo. Roxana Villagrasa Méndez. Tutor: Fernando Romo.
11:00-11:30. Influencias da práctica teatral no desenvolvemento integral do ser humano. Joaquina Antonia Céspedes. Tutor: Jorge Soto.
11:30-12:00. As aulas de teatro municipais no desenvolvemento comunitário. Estudo de caso: A aula de teatro “Ánxel Casal” de Arzúa. Sabella Dávila Cacheda. Tutor: Manuel F. Vieites.
12:00-12:30. Literatura dramática para a infancia e a mocidade en galego nos Cadernos da Escola Dramática Gallega. Beatriz Varandas González. Tutor: Manuel F. Vieites.

TRIBUNAL:
Dr. Antonio López Castedo.
Dra. Margarita Pino-Juste.
Dra. Águeda Gutiérrez.
TRIBUNAL 2. SALÓN DE GRAOS DA FFT.

10:00-10:30. A formación vocal como ámbito de educación teatral nos tratados de declamación do século XIX en España. Nuria Montero Gullón. Tutor: Manuel F. Vieites.
10:30-11:00. A formación do figurinista, aspectos teóricos e metodolóxicos. María Xesús Ramos Calvelo. Tutor: Manuel F. Vieites.
11:00-11:30. O Aikido no desenvolmento de competencias básicas na formación do actor e da actriz. Belén Díaz Bouzas. Tutor: Manuel F. Vieites.
11:30-12:00. Antecedentes históricos do teatro independente. O caso galego. Roi Vidal Ponte. Tutor: Manuel F. Vieites.
12:00-12:30. Aproximación a Limpeza de sangue, de Rubén Ruibal. Saúl Serantes Vaz. Tutora: Carmen Becerra.

TRIBUNAL:
Dr. Manuel Á. Candelas.
Dr. José Domínguez.
Dr. Jorge Soto.

TRIBUNAL 3. SALÓN DE ACTOS DA FFT.

16:00-16:30. Música y texto en la canción de la generación del 27: el caso de “La nana del niño malo”. Aránzazu García Escuredo. Tutor: Javier Jurado.
16:30-17:00. Chano Piñeiro. Do guión literario á imaxe audiovisual. Pedro Sancho Díaz. Tutora: Carmen Becerra.
17:00-17:30. El mito de Don Juan en el Romanticismo. Pablo Rodríguez Fernández. Tutora: Carmen Becerra.
17:30-18:00. Influencias del teatro en la obra de Eugenio Fernández Granell. Leonel García Laborde. Tutora: Carmen Becerra.

TRIBUNAL:
Dr. José Montero.
Dr. Fernando Romo.
Dr. Manuel F. Vieites.

TRIBUNAL 4. SALÓN DE GRAOS DA FFT.

16:00-16:30. A banda de música municipal de Pontevedra no período de Juan Moldes Touza. Catalogación do arquivo (1935-1936; 1959-1965). Gerardo Israel Quistas Alonso. Tutor: Javier Jurado.
16:30-17:00. Análisis biográfico y de la obra del violinista Bernardo Giraldez del Campo (1918-1974). David López López. Tutor: Javier Jurado.
17:00-17:30. Apuntes sobre el teatro español del siglo XVII en Rusia. María Chiginskaya. Tutor: Manuel Á. Candelas.
17:30-18:00. A Casa da Xuventude (1985-2010): 25 años de apoyo al teatro. Iago López Santos. Tutor: José Montero.
18:00-18:30. Intervalos de espera. O tempo performativo nas prácticas escénicas contemporáneas. María Rodríguez Piñeiro. Tutora: Inma López Silva.

TRIBUNAL:
Dra. Carmen Becerra.
Dra. Carmen Luna.
Dra. Montserrat Ribao.